Inspekcija rada

Ovlašćenja inspektorata rada

Inspektorat rada nadzire primenu zakona i drugih propisa koji uređuju radne odnose – Zakon o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu itd., ali i akte koje firma sama donosi i kojima uređuje radne odnose, poput Opšteg kolektivnog ugovora. Konkretno, Inspektor rada može da proverava i čini sledeće: …

Ovlašćenja inspektorata radaRead More »

Inspekcijski postupak

Postupak nadzora inspekcija pokreće samostalno, po službenoj dužnosti, ili vanredno, po prijavi zaposlenog ili „trećeg lica“ koje on ili ona pismeno ovlaste da to uradi umesto njih. Postupak provere rada poslodavca se može pokrenuti i na inicijativu osoba čija prava nisu neposredno ugrožena, i to podnošenjem predstavke Inspekciji rada. Inspekcijski nadzor počinje kad inspektor uruči …

Inspekcijski postupakRead More »