Inspekcijski postupak

Postupak nadzora inspekcija pokreće samostalno, po službenoj dužnosti, ili vanredno, po prijavi zaposlenog ili „trećeg lica“ koje on ili ona pismeno ovlaste da to uradi umesto njih. Postupak provere rada poslodavca se može pokrenuti i na inicijativu osoba čija prava nisu neposredno ugrožena, i to podnošenjem predstavke Inspekciji rada.

Inspekcijski nadzor počinje kad inspektor uruči ovlašćenom licu u firmi nalog za inspekcijski nadzor. Važno je napomenuti da je ova radnja formalnog karaktera, jer ako ta osoba odbije da primi ovaj nalog, zakon smatra da je nadzor ipak počeo samim pokazivanjem naloga i predočavanjem njegove sadržine, što znači da inspektor može da izvrši uvid u postupanje poslodavca i bez njegovog izričitog pristanka.

Podnošenje prijave

Pismena prijava nema posebnu formu, i praktično može biti podneta na bilo kakvom listu papira na kome si opisao svoj problem. Ako prijavu lično odneseš u inspekciju dobićeš broj predmeta koji kasnije možeš koristiti da saznaš dokle se doguralo sa tvojim slučajem.

Prijavu možeš podneti i usmeno u prostorijama inspekcije rada. Dežurni inspektor će sastaviti zapisnik na osnovu onoga što mu ispričaš i njegovim potpisivanjem formalno ćeš podneti prijavu.

Obaveštavanje o ishodu postupka

Inspektor mora da obavesti firmu i zaposlenog čija su prava eventualno ugrožena o ishodu postupka u roku od 15 dana od njegovog završetka.

Pritužba na rad inspekcije rada

U slučaju da imaš primedbe na postupanje inspektora rada, na raspolaganju ti je pritužba direktoru Inspektorata za rad ili ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rok za odgovor na pritužbu je petnaest dana, a kao sledeći korak na raspolaganju ti je i upravni spor. Pritužbu treba da pošalješ kancelariji inspekcije na čiji rad imaš primedbe.

OCENI ČLANAK!

Komentari

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *