Ovlašćenja inspektorata rada

Inspektorat rada nadzire primenu zakona i drugih propisa koji uređuju radne odnose – Zakon o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu itd., ali i akte koje firma sama donosi i kojima uređuje radne odnose, poput Opšteg kolektivnog ugovora.

Konkretno, Inspektor rada može da proverava i čini sledeće:

 • Pregleda svu dokumentaciju;
 • Proverava da li je novinar prijavljen na obavezno socijalno osiguranje;
 • Sasluša i uzme izjave predstavnika poslodavca i novinara;
 • Pregleda poslovne prostorije i objekte.

Šta inspekcija može da uradi?

Ako utvrdi nepravilnosti, inspektor može da:

 • Naloži rešenjem izvršenje mera i radnji za otklanjanje povreda zakona;
 • Podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
 • Podnese krivičnu prijavu ili prijavu za privredni prestup;
 • Obavesti drugi organ ako postoji razlog za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;
 • Pokrene inicijativu za obustavljanje izvršenja, poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog opšteg akta ako nije u skladu sa Ustavom ili zakonom;
 • Donese rešenje o odlaganju izvršenja donetog rešenja o otkazu ugovora o radu;
 • Vrati zaposlenog na rad do okončanja sudskog spora;
 • Naloži poslodavcu da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu, ako to nije učinio.

Zakon o radu propisuje prekršajne kazne za poslodavca i odgovorno lice u organizaciji u iznosima i do 2.000.000 dinara.

OCENI ČLANAK!

Komentari

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *