O projektu

„U pravu si! za novinare“ je projekat Slavko Ćuruvija fondacije čiji je cilj da što veći broj novinara i drugih medijskih profesionalaca informiše o njihovim zakonskim pravima, obavezama i mogućnostima u sferi radnog prava i sindikalnog organizovanja.

Polazna tačka projekta je uverenje da bez snažne zaštite radnih prava novinara nema ni slobode medija.

Uz saglasnost autora, koncept i sadržaj Vodiča za novinare zasnovani su na Vodiču kroz pravni sistem Republike Srbije „U pravu si!“ čije je prvo izdanje izašlo 2002. godine u izdanju Beogradskog centra za ljudska prava, i koji je, u različitim oblicima i na različitim platformama, nastavio da živi sve do danas.