Odsustva

Bolovanje

Kada se razboliš toliko da ne možeš da obavljaš svoj posao, imaš pravo da ostaneš kod kuće i lečiš se, ali si dužna da pribaviš potvrdu lekara koja potvrđuje da si privremeno sprečena da radiš, i da je dostaviš poslodavcu u roku od tri dana. Ako si teže bolesna, potvrdu moraš da dostaviš najkasnije tri …

BolovanjeRead More »

Otac na porodiljskom

Otac novinar može da koristi porodiljsko odsustvo u tužnim slučajevima kada majka napusti dete, umre, ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (zakon kao primere navodi zatvorsku kaznu, težu bolest i slično). Pravo na odsustvo zbog nege deteta (ne porodiljsko) otac može da koristi i u dogovoru sa majkom. Za ova …

Otac na porodiljskomRead More »