Prestanak radnog odnosa

Zabrana otkaza za trudnice

Ako si u radnom odnosu, od trenutka kada si obavestila poslodavca da si u drugom stanju do povratka sa porodiljskog, ne mogu da ti daju otkaz. Ovo važi čak i ako imaš ugovor o radu na određeno vreme, pa makar mu rok važenja isticao za koji dan: moraće da ga produže tako da pokrije ceo …

Zabrana otkaza za trudniceRead More »

Otkaz od strane zaposlenog

Imaš pravo da daš otkaz u bilo kom trenutku i iz bilo kojih razloga – potrebno je samo da to uradiš u pisanoj formi, najmanje 15 dana pre datuma koji navodiš kao dan prestanka radnog odnosa. Opštim aktom ili ugovorom o radu može da bude utvrđen I duži otkazni rok od pomenutih 15 dana, ali …

Otkaz od strane zaposlenogRead More »

Višak zaposlenih

Otkaz se prilično lako dobija u Srbiji, a zakon tome uglavnom nije barijera: primera radi, da bi bio proglašen za višak, dovoljno je da dođe do promena na tržištu ili u firmi za koju radiš. Preciznije, promene koje se smatraju legitimnim razlogom za proglašenje viška, mogu biti: tehnološke (recimo, pojavio se kompjuterski program koji može …

Višak zaposlenihRead More »