Rad van radnog odnosa

Ugovor o delu

Po zakonu, ugovor o delu zaključuje se između radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a radi se o samostalnoj izradi određene stvari. Radni status novinara koji zaključuje ovaj ugovor nije ograničavajući faktor. Možeš ga zaključiti i ako si već zaposlena, ili ne. Ograničenje postoji za osobe koje su u statusu umetnika ili kulturnog radnika, i u takvim …

Ugovor o deluRead More »

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji predstavlja još jednu formu uređenja poslovnih odnosa. Sklapa se između preduzeća poslodavca i preduzeća novinara, koji mora ili da bude registrovan kao preduzetnik, ili da registruje društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Registracija preduzetničke radnje može zvučati kao bolje rešenje nego osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o). Porezi i kazne su manje, …

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnjiRead More »

Rad na crno

Po zakonu, ako radiš bez ugovora ili ti je ugovor istekao, ti radiš na crno. Čak ni probni rad nije zakonit ako nije regulisan validnim ugovorom. Vrlo korisno saznanje je da zakon smatra da si samim stupanjem na rad bez ugovora – zaposlena za stalno. Isti je slučaj i ako si imala ugovor na određeno …

Rad na crnoRead More »

Pritisak poslodavca na zaposlenog da registruje preduzetničku radnju

Za svakog novinara u stalnom radnom odnosu, poslodavac je dužan da državi uplaćuje različite poreze i doprinose. Međutim, ako novinar ima sopstvenu preduzetničku radnju, poslodavac mu uplaćuje samo zaradu, a teret plaćanja poreza i doprinosa prelazi na novinara. Isto tako, poslodavac se oslobađa obaveze ispunjenja različitih obaveza koje bi imao po ugovoru o radu. Prilično …

Pritisak poslodavca na zaposlenog da registruje preduzetničku radnjuRead More »