Pritisak poslodavca na zaposlenog da registruje preduzetničku radnju

Za svakog novinara u stalnom radnom odnosu, poslodavac je dužan da državi uplaćuje različite poreze i doprinose. Međutim, ako novinar ima sopstvenu preduzetničku radnju, poslodavac mu uplaćuje samo zaradu, a teret plaćanja poreza i doprinosa prelazi na novinara. Isto tako, poslodavac se oslobađa obaveze ispunjenja različitih obaveza koje bi imao po ugovoru o radu.

Prilično je jasno da je ovakav aranžman za poslodavca znatno povoljniji. Zato se ponekad događa da poslodavac vrši pritisak na novinara da osnuje takvu firmu i sa stalnog radnog odnosa pređe na neku drugu vrstu ugovora, pa čak i da zbog toga preti otkazom.

Naravno da poslodavac nema prava da te otpusti zbog odbijanja takvog predloga. Ako se to ipak dogodi, možeš da podneseš tužbu sudu i tražiš poništenje nezakonitog otkaza. Svestan da ne sme da te otpusti zbog odbijanja ucene, poslodavac će smisliti neke zakonite razloge za otkaz, a na tebi je da dokažeš da ti razlozi nisu postojali.

Sve ovo važi i ako imaš ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, privremenim i povremenim poslovima ili neki treći.  Ako uspeš da dokažeš da si provodila puno radno vreme u redakciji, nezavisno od vrste ugovora koji si potpisala, na tebe će se primenjivati odredbe zakona kao da si sve vreme bila zaposlena po osnovu ugovora o radu na neodređeno vreme.

OCENI ČLANAK!