Rad na crno

Po zakonu, ako radiš bez ugovora ili ti je ugovor istekao, ti radiš na crno. Čak ni probni rad nije zakonit ako nije regulisan validnim ugovorom.

Vrlo korisno saznanje je da zakon smatra da si samim stupanjem na rad bez ugovora – zaposlena za stalno. Isti je slučaj i ako si imala ugovor na određeno vreme, a nastaviš da radiš barem pet dana nakon isteka ugovora na određeno. Ako poslodavac ne prihvati ovakvu interpretraciju tvojih radnih prava, a, ako te je već držao bez ugovora, vrlo je moguće da neće,  možeš da pokušaš da ga ostvariš sudskim putem.

U radnom sporu u kojem bi tvrdila da si bila angažovana bez ugovora, sud bi pokušavao da utvrdi da li si zaista radila. Dokaz mogu predstavljati proizvodi tvog rada (članci, prilozi…), kao i izjave kolega o tome da si obavljala iste poslove kao i oni. Na osnovu toga, sud može da naloži poslodavcu da zaključi sa tobom ugovor na neodređeno vreme.

Ako si imala neki drugi ugovor kojim se ne zasniva radni odnos, kao što su ugovor o autorskom delu ili privremenim i povremenim poslovima, a suštinski radiš sve poslove kao i novinari koji su zaposleni za stalno, takođe imaš mogućnost da tužiš poslodavca. Ako uspeš u sporu, poslodavac će morati da te zaposli za stalno i da ti isplati nadoknadu koja treba da pokrije razliku između primanja koja si imala i onih koja su imale kolege koje obavljaju isti posao, ali su zaposlene po osnovu ugovora o radu.

4.67/5 (1)

OCENI ČLANAK!