Radno vreme

Iako je zakonski uređeno nekim striktnim pravilima, poslodavcu je ostavljen i prostor za izvesnu fleksibilnost.

Vrste radnog vremena

Radno vreme se računa u broju radnih sati nedeljno. Puno radno vreme traje 40 sati, odnosno osam sati po radnom danu, a može biti i kraće, po ugovoru, ali sve ispod 36 sati nedeljno smatra se nepunim radnim vremenom.

S nepunim radnim vremenom proporcionalno se smanjuje i kapacitet prava koji ti pripada kao zaposlenom sa punim radnim vremenom. To smanjenje se ipak ne može odnositi na takozvana nedeljiva prava kao što su: zaštita materinstva, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, kao ni na dnevni, nedeljni, godišnji odmor i na mirovanje radnog odnosa.

Postoji i skraćeno radno vreme (za najviše 10 sati nedeljno) koje se primenjuje na radna mesta na kojima je ugroženo  zdravlje ili rizijuje povreda ili život). Ako radiš skraćeno, treba da znaš da su ti prava ista kao i da radiš puno radno vreme.

Raspored radnog vremena

Ako je radno mesto takvo da tih osam sati dnevno treba da se drugačije rasporede tokom dana i nedelje, poslodavac to može da uradi, ali pod uslovom da ti omogući dnevni i nedeljni odmor, prava koja ti pripadaju po radu noću i u smenama i, naravno, ako ne prekorači 40 sati nedeljno.

Ako hoće da ti izmeni raspored radnog vremena i broj radnih sati, poslodavac o tome mora da te obavesti sedam dana (kalendarskih, ne radnih) ranije.

Noćni rad i rad u smenama

Svaki posao koji radiš između deset uveče i šest ujutro spada u noćni rad. Noćni rad se smatra težim, pa se i plaća više, a iznosi treba da budu jasno određeni u tvom ugovoru o radu. Ne smeš raditi noću duže od nedelju dana uzastopno – kazne za poslodavca za takav prekršaj su između 600.000 i milion dinara – osim ako za tako nešto daš pisanu saglasnost.

Imaš pravo da te prebace u dnevnu smenu, ako radite po smenama, ako radiš noću tri sata svakog dana ili trećinu punog radnog vremena. Ako misliš da noćni rad loše utiče na tvoje zdravlje, obrati se medicini rada i ako oni budu mišljenja da će ti se zdravlje pogoršati, poslodavac mora da te prebaci u dnevnu smenu.

OCENI ČLANAK!