Vrste sindikata

Sindikat kod poslodavca se osniva u samoj firmi, sa ciljem da štiti interese zaposlenih i da zaključuje kolektivni ugovor kod poslodavca.

Sindikat osnovan za granu, grupu, podgrupu ili delatnost jeste sindikat koga, pogađaš, obrazuju zaposleni u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. Njegova uloga kod kreiranja kolektivnog ugovora je da štiti interese svih zaposlenih u toj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. Takođe može i da istupa kod poslodavca ako je u njega učlanjeno 15% zaposlenih kod poslodavca.

Sindikat osnovan za teritorijalnu jedinicu zaključuje kolektivni ugovor na nivou teritorijalne jedinice  i štiti prava zaposlenih na tom području.

Sindikat osnovan za teritoriju Republike Srbije ima ulogu da štiti interese svih zaposlenih u Srbiji i da dogovori što bolje uslove koji će se naću u opštem kolektivnom ugovoru.

3/5 (3)

OCENI ČLANAK!