Odmor

Dnevni odmor

Ovaj prijatno sugestivni izraz u zakonu se koristi za vremenski raspon između dva dnevna rada, odnosno tvoje privatno vreme. Ne sme biti kraći od 12 sati neprekidno u okviru 24 sata, osim prilikom preraspodele radnog vremena, kada može trajati najmanje 11 sati u komadu tokom 24 sata. OCENI ČLANAK! Razumljiv? Koristan? Zanimljiv?