Naknada troškova

Postoji čitav niz troškova koje je poslodavac dužan da ti nadoknadi, umesto da na njih trošiš svoju teško stečenu platu. Po zakonu, imaš pravo na nadoknadu sledećih troškova:

  • Dolazak i odlazak sa posla u visini cene mesečne prevozne karte – čuvena “markica za prevoz”;
  • Ishrana u toku rada (još čuveniji “topli obrok”);
  • Vreme na službenom putu u zemlji (omiljene “dnevnice”);
  • Vreme na službenom putu u inostranstvu. Minimalna dnevnica definisana je posebnim propisima, za svaku zemlju ponaosob;
  • Smeštaj i ishrana za rad i boravak na terenu, ako to nije već obezbeđeno;
  • Regres za korišćenje godišnjeg odmora (nije isto što i naknada za godišnji odmor; naknada je zarada koja se isplaćuje dok si na odmoru, regres pokriva troškove koje imaš dok se odmaraš).

OCENI ČLANAK!