Naknada zarade tokom bolovanja

Dok si na bolovanju, svakog meseca imaš pravo na tzv. naknadu zarade, koja iznosi 65 odsto tvoje plate. Izuzeci: u slučaju profesionalne bolesti, povrede na radu, ako daješ krv ili tkivo, ili ko imaš komplikacije u trudnoći, pa si zbog toga na bolovanju, dobijaš punih 100 odsto.

Pomenutih 65 odsto računa se na osnovu tvoje prosečne plate u poslednjih 12 meseci, ali ako si na minimalcu, dobijaš 100 odsto jer naknada ne može da bude manja od minimalne zarade. S druge strane, maksimalni iznos naknade zarade jednak je zbiru pet prosečnih plata u Srbiji.

Ko plaća naknadu?

Prvih 30 dana naknadu isplaćuje poslodavac, a ako si na bolovanju duže od tog perioda, isplate preuzima matična filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO). Izuzetak su situacije u kojima si dobio profesionalnu bolest ili si se povredio na poslu, kada naknadu sve vreme isplaćuje poslodavac. Što se tiče trudničkog bolovanja, njega u prvih 30 dana isplaćuje poslodavac, a od 31. dana 65 odsto se isplaćuje iz sredstava zdravstvenog osiguranja, a 35% iz budžeta.

Ako si registrovan kao preduzetnik, a boluješ zbog povrede ili bolesti koje si zaradio na poslu, naknadu sve vreme isplaćuje RZZO.

Ko nema pravo na naknadu?

Nećeš imati pravo na naknadu u sledećim situacijama:

  • Ako si se povredio ili razboleo zbog akutnog pijanstva ili drogiranja;
  • Ako si otišao na izdržavanje kazne zatvora;
  • Ako si otišao na lečenje od alkoholizma ili narkomanije;
  • Ako si zloupotrebio bolovanje (recimo, da tezgariš kod konkurencije)
  • Ako već prima naknadu po nekom drugom osnovu.
4.5/5 (14)

OCENI ČLANAK!