Neto i bruto zarada

Neto zarada

Ono što dobijaš na račun jeste neto zarada. Ona se sastoji od više delova i nije je lako ni izračunati, ni razumeti. Tvoja neto zarada je zbir osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade. Šta je tu šta?

Osnovna zarada treba da bude ista za sve koji rade na istoj poziciji i određuje se pravilnikom firme.

Deo za radni učinak zavisi od – učinka. Neko napravi veći, neko manji. Trebalo bi i da zavisi od kvaliteta i obima obavljenog posla i odnosa zaposlenog prema radnim obavezma.

Uvećana zarada potiče od rada noću, preko praznika, prekovremeno i slično.

Bruto zarada

Bruto zarada predstavlja tvoju neto zaradu, plus porez na dohodak građana i doprinosi za penziono, invalidsko i socijalno osiguranje. Ova dva dodatka ne uplaćuju se tebi, već Poreskoj upravi.

4.14/5 (7)

OCENI ČLANAK!