Ostala primanja zaposlenog

Pored osnovnih primanja zaposlenog, poslodavac ima obavezu da isplati i sledeće:

  • Naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Važno je da odmah prijaviš poslodavcu povredu na radu, a on mora da sprovede proceduru popunjavanja izveštaja o tvojoj povredi.
  • Otpremninu pri odlasku u penziju (u visini dve prosečne zarade).
  • Pogrebne usluge u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice (bračni drug i deca zaposlenog)

Poslodavac može, ali ne mora da isplaćuje i ova primanja:

  • Jubilarne nagrade
  • Dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje
  • Božićne i novogodišnje poklone, do visine neoporezivog iznosa predviđenog Zakonom o porezu na dodatu vrednost
  • Solidarnu pomoć i neka druga primanja koja odredi poslodavac (rekreativni odmor, naknada za odvojen život, itd)

OCENI ČLANAK!