Šta je zarada?

Izraz „zarada“ označava mnogo različitih stvari: osnovnu zaradu, zaradu za radni učinak, uvećanja za godine staža, rad noću i preko praznika, rad u smenama i prekovremeni rad, ali i doprinose koje poslodavac plaća za tvoje obavezno zdravstveno i penzijsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Sve to poslodavac mora da isplati jednom mesečno, najkasnije do kraja tekućeg za prethodni mesec, sa računa firme na tvoj račun (ili račun Poreske uprave, ako je reč o porezima i doprinosima), u dinarima.

Po zakonu imaš pravo na jednaku zaradu za isti rad ili rad iste vrednosti koja se ostvaruje kod poslodavca, kao i pravo na naknadu štete ako poslodavac prekrši tu zakonsku odredbu.

OCENI ČLANAK!