Zasnivanje radnog odnosa

Intervju za posao

Obaveze kandidata Na razgovoru za posao, imaš obavezu da pružis poslodavcu istinite podatke o sebi. To važi i za podatke u radnoj biografiji, i za dokumenta koja poslodavac ima pravo da ti traži (svedočanstva, diplome…). Ukoliko izmisliš ili sakriješ neku činjenicu o sebi koja je važna za zasnivanje radnog odnosa, daješ poslodavcu razlog za kasniji …

Intervju za posaoRead More »

Probni rad

Pre nego što te zaposli, poslodavac može da odredi izvestan period probnog rada koji bi trebalo da pokaže da li si u stanju da odgovoriš potrebama radnog mesta. Iako si na probi, pripadaju ti sva prava i obaveze kakve imaju i ostali zaposleni, uključujući platu i doprinose državi. Probni rad može trajati najduže šest meseci. …

Probni radRead More »

Ugovor o radu

Ugovor o radu je osnovni dokument kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog. On precizno navodi prava i obaveze obe strane-potpisnice. Sklapa se u pisanoj formi pre stupanja zaposlenog na posao. Sadržina Da bi ugovor bio validan, mora da bude sastavljen u skladu sa Zakonom o radu, ali i kolektivnim ugovorom ili internim …

Ugovor o raduRead More »

Izmene ugovora o radu

Poslodavac ima pravo da ti ponudi izmene ugovora o radu samo u tačno određenim situacijama. To su: Premeštaj na drugi odgovarajući posao unutar firme, ako je to potrebno zbog organizacije rada. Izraz „odgovarajući posao“ znači – „posao koji zahteva istu vrstu i stepen stručne spreme“. Premeštaj u drugo mesto rada (zgradu, grad), kod istog poslodavca; …

Izmene ugovora o raduRead More »