Izmene ugovora o radu

Poslodavac ima pravo da ti ponudi izmene ugovora o radu samo u tačno određenim situacijama. To su:

  • Premeštaj na drugi odgovarajući posao unutar firme, ako je to potrebno zbog organizacije rada. Izraz „odgovarajući posao“ znači – „posao koji zahteva istu vrstu i stepen stručne spreme“.
  • Premeštaj u drugo mesto rada (zgradu, grad), kod istog poslodavca;
  • Upućivanje na odgovarajući posao kod drugog poslodavca;
  • Ako si proglašen viškom, a poslodavac je uspeo da ti obezbedi drugo radno mesto kroz program za rešavanje viška zaposlenih.
  • Promene koje se tiču iznosa i načina obračunavanja zarade i drugih primanja, kao i rokova isplate.

Ponuda poslodavca i odluka zaposlenog

Ponudu za zaključivanje aneksa ugovora (kako se to zakonski zove) poslodavac mora da ti obrazloži u pisanoj formi. Obrazloženje mora da sadrži i rok u kome moraš da se izjasniš (ne kraći od osam dana), ali i opis pravnih posledica odbijanja ponude.
Ako se ne izjasniš u datom roku, pravno gledano, odbio si ponudu. Ako odbiješ ponudu, može da ti da otkaz. Ako odlučiš da prihvatiš, ugovor o radu ti se menja u delu na koji se aneks odnosi.

5/5 (1)

OCENI ČLANAK!