Odsustvo sa posla oca deteta

Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete (što se dokazuje izveštajima službe za socijalni rad), u slučaju njene smrti, ili kad je majka sprečena da koristi pravo odsustva iz „drugih opravdanih razloga“ (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.).

To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu (računajući tri meseca od dana porođaja).

Otac koristi prava majke dok postoje razlozi zbog kojih ona ne može,, a u slučaju njene smrti,  ta prava definitivno prelaze na oca.

U vezi sa odsustvom radi nege deteta postoji posebno pravilo – otac može da odsustvuje sa posla po ovom osnovu, ali samo ako se sporazumno dogovori sa majkom da mu ona prepusti dete na negu.

OCENI ČLANAK!