Porodiljsko odsustvo

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta. Propisi, dakle, prave razliku između ovih vrsta odsustva, ali u praksi se radi o jedinstvenom periodu tokom koga zaposlena žena koja je u drugom stanju, a potom i majka, može da odsustvuje sa posla bez posledica po svoj radni status kod poslodavca.

Trajanje odsustva

Trajanje porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta je uređeno na sledeći način:

  • žena mora prestati sa radom 28 dana pre vremena koje je nalazom lekara određeno kao vreme u koje će se porođaj desiti, i taj dan se računa kao početak porodiljskog odsustva;
  • žena može započeti porodiljsko odsustvo najranije 45 dana pre porođaja, takođe na osnovu lekarskog nalaza;
  • obavezno porodiljsko odsustvo traje do isteka tri meseca od dana porođaja;
  • nakon porodiljskog, majka ima pravo da nastavi odsustvo, ali sada „radi nege deteta“, i to može da traje najduže 365 dana od prvog dana porodiljskog odsustva.

OCENI ČLANAK!