Zaštita trudnice i majke na poslu

Posebna prava uživa zaposlena žena za vreme trudnoće, kao i žena koja se vrati na posao pre isteka godinu dana od rođenja deteta.

Odsustvo i radno vreme za vreme trudnoće

Uz blagovremeno obaveštenje poslodavca, za vreme trudnoće žena ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom, određenih od strane izabranog lekara.

Njoj je poslodavac dužan da skrati dnevno radno vreme za 90 minuta (ako joj dnevno radno vreme traje duže od šest sati), ili da joj obezbedi jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta.

Ovakva pauza, odnosno skraćeno radno vreme, računaju se kao standardno radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Zabrana prekovremenog, noćnog i štetnog rada

Trudnica ili majka koja se porodila pre manje od godinu dana ne može da radi na poslovima koji su štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta. Zabrana se posebno odnosi na poslove koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama.

Isto kao i za vreme trudnoće, zaposlena žena koja doji dete ne sme da radi prekovremeno ili noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta.

Za ostvarivanje ovih prava neophodan je nalaz lekara.

Poslodavac je dužan da obezbedi obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih nema, da ženu uputi na plaćeno odsustvo.

OCENI ČLANAK!