Ko ima pravo na zaštitu od diskriminacije?

Pravo na zaštitu imaju – svi koji traže posao ili po bilo kom osnovu učestvuju u radu: osoba u radnom odnosu, kao i osoba koje obavlja privremene i povremene poslove ili poslove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, osoba na dopunskom radu, osoba koja obavlja javnu funkciju, pripadnik vojske, student i učenik na praksi, osoba na stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, volonter…

OCENI ČLANAK!