Mere zaštite od zlostavljanja tokom postupka kod poslodavca

Udaljavanje zlostavljača

Pod određenim uslovima, imaš pravo na zaštitu od zlostavljanja i tokom trajanja postupka zaštite kod poslodavca. Ako ti, prema mišljenju lekara medicine rada, preti neposredna opasnost po zdravlje ili život ili opasnost od nastanka „nenadoknadive štete“, poslodavac je dužan da, do okončanja postupka, udalji zaposlenog koga teretiš za zlostavljanje u drugu radnu okolinu, ili da ga u potpunosti udalji sa rada, uz naknadu zarade.

Pravo da odbiješ da radiš

Ako poslodavac ne ispuni svoju obavezu iz prethodnog pasusa, možeš da odbiješ da radiš dok on to ne uradi, a najkasnije od okončanja postupka zaštite kod poslodavca. Ako se odlučiš na taj korak, dužna si da bez odlaganja o tome obavestiš poslodavca i inspekciju rada. Tokom odsustva, imaš pravo na naknadu zarade i uživaš zaštitu od otkaza.

OCENI ČLANAK!