Obaveze poslodavca

Pre svega, zakonska obaveza poslodavca je da zaposlenog štiti od zlostavljanja. Između ostalog, to podrazumeva i obavezu pokretanja postupka medijacije, kao i disciplinskog postupka protiv zlostavljača (ali i protiv zaposlenog koji je lažno prijavio zlostavljanje!), ako ovo prvo ne uspe.

Takođe, poslodavac odgovara i za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, koju zlostavljač prouzrokuje žrtvi, što znači da je dužan da je nadoknadi (mada kasnije može da od zlostavljača i traži naknadu iznosa isplaćene štete).

Poslodavac je obavezan da pre stupanja na rad pismenim putem obavesti svakog novog zaposlenog o zabrani zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja, kao i da sporovodi mere obaveštavanja i osposobljavanja zaposlenih i njihovih predstavnika da prepoznaju uzroke, oblike i posledice vršenja zlostavljanja.

OCENI ČLANAK!