Odgovornost zaposlenog za zlostavljanje na radu

Poslodavac je dužan da, ako postupak posredovanja ne uspe, a postoji osnovana sumnja da je izvršeno zlostavljanje, pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti.

Pored sankcija propisanih Zakonom o radu, poslodavac može i da izrekne zaposlenom opomenu, meru udaljenja sa rada od četiri do 30 radnih dana bez naknade zarade, ili meru trajnog premeštaja u drugu radnu okolinu – na iste ili druge poslove, odnosno radno mesto.

Ako zaposleni koji je vršio zlostavljanje u roku od šest meseci ponovo to učini, poslodavac može da mu da otkaz.

Takođe, poslodavac je dužan da odluku donetu u disciplinskom postupku protiv zlostavljača dostavi i zaposlenom koji smatra da je izložen zlostavljanju. Ako nije zadovoljan ishodom, ovaj može da podnese tužbu sudu u roku od 15 dana od trenutka kada je primio odluku.

Zaposleni koji smatra da je žrtva mobinga, a nije zadovoljan ishodom ovog postupka, može da podnese tužbu sudu u roku od 15 dana od kada je obavešten o odluci poslodavca.

OCENI ČLANAK!