Odgovornost zaposlenog zbog lažnog prijavljivanja zlostavljanja na radu

Postoje i situacije kada će zaposleni lažno prijaviti zlostavljanje, samo da bi naudio onome koga je prijavio kao zlostavljača, ili da bi stekao neku korist za sebe. U tim slučajevima – ako se utvrdi da zlostavljanja nije ni bilo, te da je zaposleni koji je prijavio zlostavljanje znao ili morao da zna da se zlostavljanje nije dogodilo – poslodavac ima pravo da pokrene postupak protiv zaposlenog i da mu izrekne odgovarajuće disciplinske mere. Pored sankcija propisanih Zakonom o radu, poslodavac može i da izrekne zaposlenom opomenu, meru udaljenja sa rada od četiri do 30 radnih dana bez naknade zarade, ili meru trajnog premeštaja u drugu radnu okolinu – na iste ili druge poslove, odnosno radno mesto.

OCENI ČLANAK!