Pokretanje postupka zaštite kod poslodavca

Prvi korak u postupku zaštite od zlostavljanja jeste pokretanje postupka kod poslodavca, za šta je potrebno da direktoru ili drugom ovlašćenom licu podneseš zahtev u pisanoj formi. U situaciji u kojoj je osoba kojoj treba da podneseš zahtev ujedno i osoba koja te je zlostavljala, ovaj korak nije neophodan – odmah možeš da se obratiš sudu.

Osim osnovnih informacija o tebi i o zlostavljaču, zahtev mora da sadrži i detaljan opis postupka (ili postupanja, ako je trajalo duže) koji smatraš zlostavljanjem, kao i odgovarajuće dokaze, ako ih poseduješ. Rok za podnošenje zahteva je pola godine od dana kada se dogodilo zlostavljanje, a rok u kome poslodavac mora da reaguje jeste tri dana, tako što će predložiti posredovanje (medijaciju) između tebe i zlostavljača.

Ako medijacija ne uspe, a tokom postupka se utvrdi da je zlostavljanja bilo, postupak zaštite se nastavlja tako što poslodavac preduzima neophodne radnje da utvrdi da li postoji disciplinska odgovornost zaposlenog koga teretiš za zlostavljanje.

OCENI ČLANAK!