Šta nije zlostavljanje na radu?

Dokument dugačkog imena ali korisnog sadržaja, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, definiše niz situacija koje mogu biti neprijatne po zaposlene, ali ne smatraju se zlostavljanjem na radu u zakonskom smislu.

Jednu grupu čine postupci poslodavca koji jesu zabranjeni, ali se zaposleni od njih štite drugim propisima:

  • pojedinačni akt poslodavca (rešenje, ponuda aneksa ugovora o radu, upozorenje i dr.), kojim se rešava o tvojim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa;
  • uskraćivanje i onemogućavanje prava utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, (neisplaćivanje zarade i drugih primanja, određivanje prekovremenog rada suprotno zakonu, uskraćivanje prava na dnevni, nedeljni ili godišnji odmor i dr.); u ovim situacijama možeš se obratiti inspekciji rada, ili tužiti poslodavca sudu po osnovu Zakona o radu.
  • Diskriminacija zaposlenih (neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema zaposlenom po bilo kom osnovu diskriminacije), od koje se takođe štitiš posebnim propisima.

U drugoj grupi nalaze se situacije koje uopšte nisu kažnjive:

  • Uvođenje radne discipline koja je u funkciji bolje organizacije posla;
  • Aktivnosti koje su opravdane za ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Povremene razlike u mišljenjima, problemi i konflikti u vezi s obavljanjem poslova i radnih zadataka, osim ako nemaju za cilj da povrede ili namerno uvrede zaposlenog.

OCENI ČLANAK!