Sudski postupak za zaštitu od zlostavljanja na radu

Sudski postupak po Zakonu o zaštiti od zlostavljanja na radu pokrećeš u slučaju da postupak posredovanja kod poslodavca nije dao rezultate, ili ako je tvoj poslodavac (direktor, preduzetnik) ujedno i izvor zlostavljanja, pa nema svrhe da od njega tražiš bilo kakvu pomoć.

Rok za podnošenje tužbe je 15 dana od prijema obaveštenja da postupak posredovanja kod poslodavca nije uspeo, odnosno šest meseci od događaja za koji smatraš da predstavlja zlostavljanje, u situacijama kada je poslodavac ujedno i zlostavljač. Inače, ovaj sudski postupak se vodi pod oznakom „hitno“, pa se i na mere koje sud donosi čeka kraće nego obično.

U ovom postupku, dovoljno je da uveriš sud da je verovatno da je zlostavljanja bilo; od te tačke, teret dokazivanja je na drugoj strani – poslodavac mora da dokaže da se to nije dogodilo, inače će biti oglašen krivim.

Tokom samog postupka, ako ti preti opasnost od zlostavljača, sud može da mu privremeno zabrani da ti se približava.

Ako sud utvrdi da si žrtva zlostavljanja, on će zabraniti dalje zlostavljanje, ali može i da naredi „otklanjanje posledica zlostavljanja“, kao i naknadu materijalne i nematerijalne štete koju si pretrpela.

Inače, ovaj postupak nije i jedini koji možeš da pokreneš ako si žrtva zlostavljanja. Ako zlostavljanje ima formu nekog krivičnog dela, svakako možeš podneti i krivičnu prijavu.

OCENI ČLANAK!