Tužba za seksualno uznemiravanje

Za razliku od ostalih oblika zlostavljanja na radu, kod kojih je potrebno da se određeno ponašanje ponovi više puta da bi se smatralo mobingom, odnosno da bi žrtva mogla da pokrene odgovarajuće postupke, za seksualno uznemiravanje je dovoljno da se dogodi samo jednom, i možeš da podneseš odgovarajuću tužbu nadležnom sudu.

OCENI ČLANAK!