Uznemiravanje kao oblik diskriminacije

Zakon o radu prepoznaje dva posebna vida diskriminacije – uznemiravanje i seksualno uznemiravanje.

“Obično” uznemiravanje je svako ponašanje koje je uzrokovano ličnim svojstvom zaposlenog ili osobe koja traži posao, a koje vređa njeno dostojanstvo, izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Seksualno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

OCENI ČLANAK!