Odsustvo sa posla oca deteta

Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete (što se dokazuje izveštajima službe za socijalni rad), u slučaju njene smrti, ili kad je majka sprečena da koristi pravo odsustva iz „drugih opravdanih razloga“ (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.).

To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu (računajući tri meseca od dana porođaja).

Otac koristi prava majke dok postoje razlozi zbog kojih ona ne može,, a u slučaju njene smrti,  ta prava definitivno prelaze na oca.

U vezi sa odsustvom radi nege deteta postoji posebno pravilo – otac može da odsustvuje sa posla po ovom osnovu, ali samo ako se sporazumno dogovori sa majkom da mu ona prepusti dete na negu.

OCENI ČLANAK!

Komentari

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *